Usluge

Usluge


Strateško planiranje

star Izrada strateških dokumenata (strategije, akcijski planovi, itd.)
star Koncepti najbolje uporabe iz područja hotelijerstva i turizma

 

EU fondovi

star Podrška u izradi baze projekata i analiza mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova
star Identifikacija potencijalnih izvora sufinanciranja iz EU fondova (uključujući i nacionalne izvore financiranja)
star Pomoć pri dizajnu projekta i prilagodbi na odabrani natječaj
star Izrada projektne i prijavne dokumentacije (studija izvedivosti, poslovni plan, marketinška strategija, ispunjavanje obrazaca, priprema i kontrola priloga)
star Pomoć u provedbi projekta (priprema projektnih izvješća, zahtjeva za nadoknadu sredstava, komunikacija s ugovarateljskim tijelom, izrada zahtjeva za izmjene i dopune ugovora i sl.)

 

Edukacije

star Edukacije po mjeri i potrebama klijenata

Edukacije su koncipirane na način da pružaju opća i/ili specijalizirana znanja o EU fondovima i nacionalnim izvorima sufinanciranja te uključuju kombinaciju predavanja i praktičnog rada.

 

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr